İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri 

Prof. Dr. Cemal Bali Akal, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Yard. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Sevinç Eryılmaz (MA), Prof. Dr. Serap Yazıcı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

29 Aralık 2011

"İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri"nde yer verilen metinler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın 29 Kasım 2011 tarih ve A.01.1.AUK.0.00.00.00-32276 sayılı yazıları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ilettikleri, “üniversitelerin anayasaya ilişkin görüşlerini”n TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na iletilmesiyle ilgili olarak hazırlanmıştır.

Bu çerçevede olmak üzere, bir anayasa metninde yer verilmesi beklenen tüm başlıklara dair bir görüş sunmak tercih edilmemiş ve tartışılmasında yarar görülen belli başlıklar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla sunulan metin, bir anayasa taslak metni değildir. Böyle bir yaklaşımla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bu çalışmaya katkıda bulunan öğretim üyelerinin imzalarıyla sunulan aşağıdaki görüş yazılarına bu dosyada yer verirken, bir anayasa sistematiğinin gözönünde tutulmasına özen gösterilmiştir.

Görüş metnini PDF formatında indirmek için lütfen tıklayın.

İçindekiler

 • Devletin Şekline ve Egemenliğine İlişkin Değerlendirmeler, Prof. Dr. Cemal Bali Akal
 • Çoğulcu Demokrasi İlkesi, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu
 • Hukuk Devleti İlkesi, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu
 • Laiklik İlkesi, Yard. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu
 • Sosyal Devlet İlkesi, Yard. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu
 • Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik, Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül
 • Anayasa ve İnsan Hakları, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
 • Kadın Hakları, Sevinç Eryılmaz (MA)
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak ve Özgürlükler, Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül
 • Yasama, Yard. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu
 • Yeni Anayasa Hakkında Görüş, Prof. Dr. Serap Yazıcı
 • Yargı, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu