Yerel Yönetimlerin İnsan Haklarının Tanınması ve Korunmasındaki Rolü

Yerel Yönetimlerin İnsan Haklarının Tanınması ve Korunmasındaki Rolü

Yerel Yönetimlerin İnsan Haklarının Tanınması ve Korunmasındaki Rolü Üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Danışma Kurulu'na Sunulan Rapor 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Nisan 2014