Yerel Yönetimlerin Elverişli Konut Hakkına İlişkin Sorumlulukları

Yerel Yönetimlerin Elverişli Konut Hakkına İlişkin Sorumlulukları

Yerel Yönetimlerin Elverişli Konut Hakkına İlişkin Sorumlulukları ile İlgili Birleşmiş Milletler Özel Raportörüne Sunulan Rapor 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekim 2014