Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakk. Değerlendirme

Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakk. Değerlendirme

Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na İlişkin Değerlendirme Raporu

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul, Şubat 2014 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ilişkin Değerlendirme Raporunda, uluslararası insan hakları standartları bağlamında Tasarı’da yer alan değişiklik önerileri incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde Raporda, Tasarı’ya konu mevzuat ve Tasarı’da yer alan değişiklik önerilerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı değerlendirilerek bazı önerilere yer verilmiştir.

Raporda, Tasarı’da yer alan her madde bakımından öncelikte Tasarı ile değiştirilmesi öngörülen yasa maddesine sonrasında Tasarı’daki ilgili maddeye ve madde gerekçesine yer verilmiştir. Yürürlükte olan yasal düzenleme, Tasarı’daki değişiklik önerisi ve önerinin gerekçesini takiben bu değişikliğin uluslararası insan hakları standartlarına uygunluğuna dair bir değerlendirmeye yer verilmiştir.

Değerlendirme Raporunu PDF formatında açmak için tıklayınız.