Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları

Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları

Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları

Yazarlar: Senem Zeybekoğlu Sadri, Mustafa Ökmen, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Birol Ertan, Hossein Sadri, Murat Cemal Yalçıntan, Erbatur Çavuşoğlu, Dikmen Bezmez, Sibel Yardımcı, Ayten Alkan, Ezgi Tuncer Gürkaş

Yayına Hazırlayanlar: Seda Kalem Berk, Pınar Uyan Semerci 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 415

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 16

ISBN: 978-605-399-274-5

İstanbul, Mart 2013

 

"Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları" başlıklı bu çalışma, kent ve insan hakları kavramlarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyen makalelerden oluşuyor. Bu katkılar, daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kent ve İnsan Hakları Sempozyumu’nda yapılmış sunumlara dayanıyor.

Sosyal bilimler açısından, ‘kentsel dönüşüm’ uygulamasıyla ilgili, kent ve insan hakları kavramları bağlamında bir yaklaşımla, kent hakkı, kentli hakları, kentte insan hakları, kentsel hizmetlere erişim hakkı gibi ‘hak’ vurgusunu ön planda tutan incelemeler, hem genel hem de kent ölçeğinde bir demokrasi iklimi içinde anlamlıdır. Bu, aslında, bireysel hak alanlarının özerkliği, bu bağlamda kendi geleceğini tayin etme olanaklarına sahip olma, özel ve kamusal iletişim kanallarının açıklığı ve bununla bağlantılı özgürlükler arasında, katılım, çoğulculuk, şeffaflık, hesap verebilirlik, muhalefet hakkı gibi değerlerle örülmüş bir ilişkiler düzenini ifade eder.

Son günlerde Türkiye’de çok tartışılan kentsel dönüşüm uygulamalarının yarattığı sorunlar, çatışmalar, tartışmalar başka bir gerçeği de gündeme getirmiştir. Bu, özellikle kent toprağındaki mülkiyet ilişkilerinin belirlenmesi konusunda doğrudan “emlâk piyasası”na odaklanma politikasıdır. Bu durum, bu konuların tartışılmasında ekonomik ve sosyal haklar alanından gitgide uzaklaşmaya da neden olmaktadır.

Bu çalışma, farklı disiplinleri temel alan katkılarıyla, kentsel dönüşüm meselesini sosyal bilimler yöntemleriyle anlamaya çalışmanın yanı sıra, bu konunun bir hak meselesi olduğunu da vurgulayan incelemelere yer veriyor.

İçindekiler

  • Bir İnsan Hakkı Olarak Kentli Haklarının Geliştirilmesi ve Yerel Yönetimler, Mustafa Ökmen
  • Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan – Birol Ertan
  • Kent Hakkından Kentte İnsan Haklarına, Hossein Sadri
  • Kentsel Dönüşümü ve Kentsel Muhalefeti Kent Hakkı Üzerinden Düşünmek, Murat Cemal Yalçıntan – Erbatur Çavuşoğlu
  • Kent Vatandaşlığı, Kent Hakkı ve Sakat Hakları, Dikmen Bezmez – Sibel Yardımcı
  • “Yerim mi Dar, Yenim mi?” Cinsiyete Dayalı Kentsel Hak İhlâlleri ve Ötesi, Ayten Alkan 
  • Kentte Barınma Hakkı: Kim İçin? Samatya’da ‘Zorunlu’ Göçmenlerin ‘Yer-Kurma’ Pratikleri, Ezgi Tuncer Gürkaş