İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk

Derleyen Pınar Uyan Semerci 

Yazarlar: Pınar Uyan Semerci, Abdullah Karatay, Başak Ekim Akkan, Laden Yurttagüler, Serra Müderrisoğlu, İdil Elveriş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 294

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 11

ISBN: 978-605-399-142-7

1. Baskı, İstanbul, Mart 2010 

 

Bu kitap, yoksullukla ilgili egemen paradigmayı sorgulayarak, yoksulluğu insan hakları ihlali olarak kavramsallaştırmayı yaygınlaştırma amacıyla derlenmiştir. Türkiye'de yoksulluğu beraberce ele almanın ve tartışmanın politikaları belirleme açısından gerekli olduğunu düşünen bu derlemenin yazarları makaleleri ile farklı konulara odaklanarak yoksulluğu hak ihlali olarak kurgulamanın önemini göstermeye çalışmışlardır. Derlemede yer alan makaleler, dünyanın ve Türkiye'nin önemli bir sorunu olan yoksullukla mücadelenin başka bir dille yapılması gerektiği fikrini paylaşmaktadırlar. Bu bağlamda da derlemede yoksullukla ortaya çıkan sorunların yalnızca gelir yetersizliği olarak görülmemesi gerektiğini belirten yazarlar, insanların yapabilirlikleriyle topluma, toplumun tüm kurum ve yapılarına katılabilen yurttaşlar olması için gerekenleri sağlayacak ciddi bir politika değişikliğine gidilmesi ihtiyacının altı çizmektedirler.

Hem literatürde var olan tartışmaları, hem de sahadan bilgileri yansıtmaya çalışan kitaptaki makaleler, yoksulluğun nedenleri, yoksulluk algısı ve yoksullukla mücadele noktasında hak temelli bir yaklaşımının ön plana çıkması perspektifinde bir ortaklık taşımaktadır. Bu derleme, makale yazarlarının kendi aralarında sürdürdükleri tartışmayı ve çeşitli şekillerde örneklerini pratik hayatta uygulamaya çalıştıkları deneyimlerini daha geniş bir kitleyle paylaşarak, özellikle yoksulluk gibi kelimenin tam manasıyla hayati olan bir konuda teorik ve pratik bilgiyi birbiriyle konuşturma amacıyla kaleme alınmıştır.

Kitabı PDF formatında açmak için tıklayınız.

İçindekiler

  • Dev ve Cüce Aynı Yolda: Yoksulluk ve Pozitif Özgürlükler, Pınar Uyan Semerci
  • Türkiye'de Yoksulluk, Yoksullukta Değişmeler ve Sosyal Hizmetlerin Artan Önemi, Abdullah Karatay
  • Sosyal Hak Talebi Olarak Bakım İhtiyacı, Başak Ekim Akkan
  • Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolü: Hizmet Verme ve Sosyal Hak Anlayışı Arasındaki Gerilim, Laden Yurttagüler
  • Psikolojik Gelişim, Yoksulluk ve Hak Temelli Yaklaşım: STK Uygulamalarında İlkelerden Yönteme Doğru, Serra Müderrisoğlu
  • Türkiye'de Yoksulların Adalete Erişimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği Deneyimi, İdil Elveriş