Pusulacık: Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

Pusulacık: Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

Pusulacık: Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

Editör ve yazar: Nancy Flowers

Katkıda bulunanlar: Maria Emília Brederode-Santos, Jo Claeys, Rania Fazah, Annette Schneider, Zsuzsanna Szelényi

Çeviren: Metin Çulhaoğlu

İllüstrasyonlar: Diána Nagy

Avrupa Konseyi, 2007 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 293

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 10

ISBN:  978-605-399-136-6

1. Baskı, İstanbul Mart 2010

Çocuklar, ailede ve toplumda diğer insanlarla birlikte yaşayan kişiler olarak, çok küçük yaşlardan itibaren adaletle ilişkili sorunların farkına varır ve hayatın anlamını araştırmaya başlar. İnsan hakları eğitimi, çocukların insan haklarını anlamalarını, haklara dair görüşlerinin şekillenmesini ve buna ilişkin tutum geliştirmelerini teşvik ederek bu doğal ilgi ve öğrenme sürecine güçlü bir destek vermektedir.

“Pusulacık” 7-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik insan hakları eğitimiyle uğraşan eğitimciler, öğretmenler ve eğitmenler için bir başlangıç noktasıdır. Kitap, okuyucuyu insan hakları ve çocuk haklarının anahtar kavramlarıyla tanıştırmakta ve demokrasi, yurttaşlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, medya, yoksulluk ve şiddetin de aralarında bulunduğu insan haklarına ilişkin 13 ayrı anahtar konuya ilişkin teorik bir altyapı sunmaktadır.

Elkitabında yeralan 42 ayrı pratik etkinlik, çocukların kendi çevrelerindeki insan hakları sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamakta ve desteklemektedir. Eleştirel düşünme yetilerini, sorumluluk ve adalet duygularını geliştirirken, kendi okullarını ve içinde yaşadıkları çevreyi iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Elkitabı ayrıca çeşitli formel veya formel olmayan ortamlarda nasıl kullanılabileceğine dair pratik ipuçları da vermektedir.

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.