Adalet Barometresi: Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri

Adalet Barometresi: Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri

Adalet Barometresi: Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri

Yazarlar: Seda Kalem, Galma Jahic, İdil Elveriş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

ISBN: 978-605-399-024-6

İstanbul, Şubat 2008 

Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde, vatandaşın bu sistem içerisinde nasıl bir rol oynadığı, adliyelerin ve mahkemelerin vatandaşa hizmet etmekte ne kadar başarılı olduğu, vatandaşların yargı sistemi hakkında ne bildiği ve bu bilgileri nereden edindiği gibi sorular genellikle gözden kaçmaktadır. Türkiye’de, yargının işleyişine dair tartışmalar daha ziyade sistemin eksikliklerine odaklanmaktadır. Davaların uzunluğu, artan iş yükünün ortaya çıkardığı sorunlar, hâkim ve savcı sayısının azlığı gibi konular, adeta yargının işleyişindeki aksaklıkların genel bir çerçevesini oluşturmaktadır. Hatta bağımsızlık ve tarafsızlık gibi, hukuk düzeninin temelini oluşturan ilkelerin de gene sistemin yapısındaki veya işleyişindeki sorunlarla bağlantılı olarak tartışıldığına sık sık şahit olmak mümkündür.

Bu yayın, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Adalet Gözet Projesi bünyesinde düzenlenen ve Türkiye’de hukukun, hukuk sisteminin ve adaletin vatandaş tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik bir anket çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde uygulanan bu anket çalışmasının sonucunda, vatandaşların hukuk sistemine ne derece güvendiğinin, mahkemeleri kullanım oranlarının ve bu kullanım sırasındaki deneyimlerinin, yargıyla ilgili haberleri, meseleleri ne derece takip ettiklerinin, sistemle ilgiyi ve adliyelerle ilgili bilgileri nereden ve ne şekilde edindiklerinin bir portresi çıkarılmıştır. 

Adalet Barometresi'ni PDF formatında açmak için tıklayınız.