Yirmiyedi Türk Avukat Hakkında Yapılan Yargılamaya İlişkin Uluslararası Hukukçular Komisyonu Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi Nihai Raporu

Yirmiyedi Türk Avukat Hakkında Yapılan Yargılamaya İlişkin Uluslararası Hukukçular Komisyonu Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi Nihai Raporu

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yirmiyedi Türk Avukat Hakkında Yapılan Yargılamaya İlişkin Uluslararası Hukukçular Komisyonu Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi Nihai Raporu

Çeviren: İdil Işıl Gül 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 1

İstanbul, Ekim 2002 

Bu rapor, Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK) Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi'nin yirmiyedi Türk avukatın yargılanmalarına ilişkin nihai rapordur.

Avukatlar, "görevi kötüye kullanma" suçlaması ile karşı karşıya kalmışlar ve Türkiye devleti aleyhine ciddi siyasi suçlar işledikleri iddia edilen kimseleri temsil etmelerinden dolayı "terörist avukatlar" olarak nitelendirilmişlerdir. UHK Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi, avukatlar aleyhine açılan davanın reddini memnuniyetle karşılamaktadır; ancak yine de suç isnadının, müvekkillerinin davaları ile özdeşleştirilen Türk hukukçulara yönelik baskı ve taciz amacıyla gerçekleştirildiği yönünde endişe duymaktadır.