Tehlike Altında Gazetecilik: Tehditler, Mücadele Alanları, Yaklaşımlar

Tehlike Altında Gazetecilik: Tehditler, Mücadele Alanları, Yaklaşımlar

Tehlike Altında Gazetecilik: Tehditler, Mücadele Alanları, Yaklaşımlar

Kamusal Tartışmalara Elverişli bir Ortamı Savunmak 

Derleyen: Onur Andreotti

Çeviren: Defne Orhun 

Yayına hazırlayan: Cem Tüzün 

Avrupa Konseyi, 2015 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 574 

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 21 

1. Baskı İstanbul, Aralık 2016

ISBN 978-605-399-469-5

Gazetecilik tehlike altında mı? Sansür, siyasi baskı, yıldırma, iş güvensizliği ve gazetecilerin kaynaklarına yönelik sistemli saldırılar, dünyanın her yerinde devam ediyor. Ayrıca bunlara fiziksel saldırıları, misilleme eylemlerini, yargısal tacizleri, tutuklamaları, hapis cezalarını ve en sonunda ölümleri de eklediğinizde ortaya vahim bir tablo çıkıyor.

Gazetecilik gerçekten tehdit altında mı? Bu bağlamda düşündüğümüzde gözümüzün önüne ilk gelen imge, kurşun geçirmez yeleklerle korunan, sadece kamera ve elinde mikrofonla ateş çemberinin içine dalan bir savaş muhabiri oluyor. Elbette ki, fiziksel tehlikeler göze çarpan en büyük tehditlerdir. Ancak bugün dünyada ve Türkiye’de gazeteciler ve gazetecilik, aynı zamanda sansür, politik ve ekonomik baskı, yıldırma, tehdit, iş güvencesizliği ve kaynakların korunmasına yönelik çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanısıra sosyal medya ve dijital fotoğrafçılık herkesin, her an bilgiyi yayınlayabileceği bir ortam yaratıyor ki, bu da gazeteciliğin yılların birikimiyle şekillenmiş evrensel etiğini bozuyor, rahatsız ediyor.

Peki tehditlere, giderek büyüyen bu tehlikeye karşı ne yapacağız?

"Tehlike Altında Gazetecilik" adlı bu çalışmada, kendi alanlarında uzman on yazar demokratik toplumlarda gazeteciliğin işlevlerini ele alıyor. Yazarlar aynı zamanda “elverişli ortam” kavramının anlamını; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için gerekli zemin üzerinde tartışarak açıklarken, gazeteciliğin bu üç temelle arasındaki sıkı bağları irdeliyor.

Avrupa Konseyi’nin bu çok önemli çalışmasının günümüz Türkiye’sinde yaşananlara da ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Bu yayının İngilizce orijinali hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.

 

İçindekiler ve katkı sunanlar:

  • Önsöz, Nils Muiznieks
  • İfade Özgürlüğüne Dair Pozitif Yükümlülükler: Sadece Bir Potansiyel mi? Gerçek Bir Güç mü?, Tarlach McGonagle
  • Gazetecilere Yönelik Uluslararası İnsan Hakları Koruması, Sejal Parmar
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İhlalleri Telafi İçtihadı Medya Özgürlüğünün Korunmasına Yeterince Katkıda Bulunuyor mu?, Başak Çalı
  • AİHM’nin 10. Maddesi ile Avrupa Konseyi Standartları Kapsamında Gazetecilerin Haber Toplama ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü ve Bilgi Uçuranların Korunması, Dirk Voorhoof
  • Türkiye’de Muhalif Düşüncenin Susturulması ve İfade Özgürlüğü, Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak
  • Avrupa’da Kamu Medya Hizmeti: Sessiz Bir Paradigma Değişikliği mi?, Katharine Sarikakis
  • Etik Gazetecilik: Avrupa’da Sorumlu Habercilik İçin Bir Esin Kaynağı, Aidan White
  • Gazeteciliğin İkilemleri: Profesyonel Gazetecilik ve Medyanın Sürdürebilirliğinin İnternet ile İmtihanı, Eugenia Siapera
  • İnternet ya da Okurun Sahnede Belirmesi: Rue89 Deneyimi, Pierre Haski