Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar

Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar

Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dört Yılına Dair Bir Değerlendirme

Yazar: Ulaş Karan

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul, Temmuz 2017 

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği Matra Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan koordinatörlüğünde yürütülen “Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi” başlıklı araştırmanın sonuçlarını içeren bu raporda, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru usulünün ilk dört yılında verdiği kararların diğer yargı organlarınca ve idari makamlarca yerine getirilip getirilmediği ve bu konuda ne gibi sorunların yaşandığı tespit edildi. Elde edilen veriler sonucunda Anayasa Mahkemesi’ne ve diğer aktörlere yönelik bireysel başvuru usulüne dair bir izleme usulü geliştirilmesine ilişkin bir dizi öneri ortaya konuldu.

Rapor, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının icrası üzerine Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ampirik araştırma niteliğini taşıyor. Araştırma ile Anayasa Mahkemesi kararlarının izlenmesi sürecinde rol üstlenebilecek aktörlerin teşvik edilmesi ve böylelikle bireysel başvuru usulünün insan hakları standartlarının yükseltilmesine katkı sunması amaçlanmış olup çalışmada bireysel başvuru usulüne dair bir izleme usulünün geliştirilmesine ilişkin ortaya konulan öneriler Anayasa Mahkemesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi resmi kurumlar ile insan haklarının korunması alanında çalışan akademik kurumlar, akademisyenler ve insan hakları örgütleri ile paylaşılacaktır.

Rapora erişmek için lütfen tıklayınız

Bu rapor İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği'nin Matra Programı desteğiyle yürütülen “Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayında dile getirilen görüşler raporun yazarına aittir ve hiçbir şekilde Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin veya İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.