Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı

Yazarlar: Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas ve Romaniţa Iordache.

Proje yönetimi: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk (HEC) ve Marcel Zwamborn (HEC).

Bu rehber Migration Policy Group (MPG) ile işbirliği içinde Human European Consultancy (HEC) tarafından hazırlanmıştır. Rehberin Türkçe nihai okuma ve düzeltisi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştır.

Mayıs 2012 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin 2007-2013 yılları arasında yürütmekte olduğu İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından desteklenmiştir. Bu rehber Migration Policy Group (MPG) ile işbirliği içinde Human European Consultancy (HEC) tarafından hazırlanmıştır. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç Artırma Seminerleri  Projesi çerçevesinde hazırlanmış olan bu rehberin amacı STK’ların ayrımcılık yasağı ve eşitlikle ilgili yürüttüğü çalışmalarda kapasitelerinin güçlenmesini sağlamak üzere STK’lara yönelik özel bir eğitim materyali ve faaliyetler tasarlamaktır.

Proje ile amaçlanan eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile ilgili mevzuat ve politikaların hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının etkisi ve etkinliğini artırmaktır. Bunu mümkün kılmak için Avrupa’nın 32 ülkesinde ulusal ölçekte bir dizi bilinç artırma semineri düzenlenmiştir.

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı HEC tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. RehberinTürkçe nihai okuma ve düzeltisi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştır.

Rehberi PDF formatında açmak için tıklayınız.

Rehberi farklı Avrupa dillerinde indirmek için tıklayınız.