Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı: Türkiye’ye İlişkin Arka Plan

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı: Türkiye’ye İlişkin Arka Plan

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı: Türkiye’ye İlişkin Arka Plan

Yazarlar: İdil Işıl Gül, Burcu Yeşiladalı ve Ulaş Karan

Bu kaynak Human European Consultancy (HEC) ve Migration Policy Group (MPG) işbirliği içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır. 

2012 

Türkiye'ye İlişkin Arka Plan Raporu Migration Policy Group (MPG) ile işbirliği içinde Human European Consultancy (HEC) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından desteklenen Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık Artırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu projenin Türkiye’deki yürütücüsü olmuştur.

Bu proje çerçevesinde ayrıca "Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı" hazırlanmış ve Türkçeye çevrilmiştir. Türkiye'ye İlişkin Arka Plan Raporu, Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı’nın eki olarak hazırlanmıştır. Bu raporun amacı, ayrımcılık yasağı ve eşitlik konularıyla ilgili olarak Eğitim El Kitabı’nda ele alınan temalar ve modüller çerçevesinde Türkiye’deki mevcut durumu aktarmaktır.

Rapor projede uzman olarak görev alan İdil Işıl Gül, Burcu Yeşiladalı ve Ulaş Karan tarafından hazırlanmıştır.

Raporu PDF formatında açmak için tıklayınız.