Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

 

Yazarlar: Patricia Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur, Bárbara Oliveira, Jana Ondrácková, Alessio Surian, Olena Suslova

Çeviren: Burcu Yeşiladalı

Çizimler: Pancho

Editörler: Kenan Çayır, Melike Türkan Bağlı, Yasemin Esen

Avrupa Konseyi, 2002

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 198

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 7

ISBN: 978-605-399-014-7

1. Baskı, İstanbul Nisan 2008

 

İnsan hakları sadece yasal önlemlerle savunulamaz. İnsan haklarının başta gençler olmak üzere herkes tarafından korunması ve kollanması gerekir. Böyle bir bilincin ya da İnsan hakları kültürünün oluşturulması için yaygın ve okulla sınırlı kalmayan bir insan hakları eğitimine duyulan ihtiyaca karşın eğitimciler ve gençlik çalışanlarının elindeki kaynaklar oldukça az.

PUSULA, bu boşluğu doldurmak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. PUSULA, genç insanları insan haklarına yönelik olarak kendi toplumsal çevreleri içinde ve kendi istedikleri şekilde harekete geçmeye dönük bir farkındalık geliştirmeyi amaçlayan bîr insan hakları eğitimi el kitabıdır. Bu amaçla çalışmalar yürütmek isteyen gençlik önderleri, öğretmen ve eğitmenlere yönelik somut fikirler ve pratik aktivitelerle birlikte eğitimlerde kullanılmak üzere İnsan haklan, insan hakları eğitimi ve "yurttaşlık", "çocuklar", "çevre", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı", "sağlık", "küreselleşme", "barış", "yoksulluk" ve "spor" gibi farklı özel konularda bilgi sağlayan bölümleri içermektedir. İnsan hakları eğitimini en geniş anlamıyla, insan onurunda eşitlik anlayışını destekleyen eğitsel programlar ve etkinlikler olarak kabul eder ve genç insanların kendilerini birer kaynak olarak görür.

Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklan Eğitimi Gençlik Programı kapsamında çeşitii disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen bir yazar ve eğitimci ekibinin hazırladığı PUSULA, öğrencilere, onların çevrelerine ve kendi kişisel kaygılarına odaklanan deneyimsei ve yaygın eğitim yaklaşımlarını temel almaktadır.

Bugüne kadar dünyanın birçok diline çevrilmiş olan PUSULA insan hakları, demokrasi ve yurttaşlıkla ilgilenen herkes için farklı yaklaşımlar içermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, PUSULA'nın Türkiye'nin İnsan Haklan alanındaki gelişimine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Kitabı satın almak için tıklayınız.

Kitabı PDF formatında indirmek için tıklayınız.

PUSULA: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu’nun tüm içeriği veya bölümleri, Merkez'in izni ve bilgisi olmaksızın PDF olarak başka bir İnternet sayfasında yayımlanamaz.

PUSULA: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu’nun bu çevirisi Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde ve Konsey’in mali desteği ile yaymlanmıştır. Bu yayında yeralan materyal sadece ticari olmayan eğitim amacıyla ve kaynak gösterilmek şartıyla çoğaltılabilir. Pancho karikatürlerinin telif hakkı sadece sanatçıya aittir. Bu kılavuzda yeralan etkinliklerde kullanılmadığı takdirde karikatürleri çoğaltma izni doğrudan sanatçıdan talep edilmelidir.