Burcu Yeşiladalı

Burcu Yeşiladalı

Öğr. Gör. Burcu Yeşiladalı

Lisans derecesini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. Sivil barış ve çatışma çözme girişimleriyle ilgili yazdığı yüksek lisans teziyle 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programını tamamladı. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programına devam ediyor. İnsan hakları, çevre/doğa koruma, eğitim alanında yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde uzman ve eğitmen olarak yer aldı. Avrupa Konseyi’nin "Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Kılavuzu" başlıklı eğitim rehberini Türkçeye çevirdi. 2006 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışıyor. Merkez’in yürüttüğü ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, onarıcı adalet ve arabuluculuk, ayrımcılık yasağı, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konulu projelerde ve araştırmalarda yer aldı. “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele” projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. "Kadın Hakları Kitabı: Uluslararası Hukuk ve Uygulama" kitabının editörlüğünü yaptı. “Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı”, "Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Ceza Davalarında Uzlaşma: Eğitim Materyalleri", “Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme”, "Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi" kitaplarının editörleri arasında yer aldı.

Çalışma alanları: ayrımcılık yasağı, eşitlik, sosyal dışlanma, çatışma çözme, onarıcı adalet, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, insan hakları eğitimi, sivil toplum ve proje yönetimi.


burcu.yesiladali@bilgi.edu.tr