Hilal Nur Şarbak

Hilal Nur Şarbak

Arş. Gör. Hilal Nur Şarbak

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'na başladı. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Şarbak, yüksek lisans derecesini 2018 yılında "Uluslararası Hukukta Yorum ve Uluslararası Hukukun Ulusal Mahkemelerde Yorumlanması" başlıklı tezi ile aldı. 2018 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı kapsamında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma alanları: uluslararası hukuk teorisi, uluslararası hukukun kaynakları, antlaşmalar hukuku, insan hakları teorisi, küresel hayvan hukuku.


hilal.sarbak@bilgi.edu.tr