Mualla Buket Soygüt

Mualla Buket Soygüt

Dr. Öğr. Üyesi Mualla Buket Soygüt

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra 2004 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Galatasaray Üniversitesi’ndeki yüksek lisansını 2006 yılında “Türk Ceza ve Ceza Usul Hukukunda Uzlaşma”, doktorasını ise 2014 yılında “Türk Ceza Hukukunda Müsadere” konulu teziyle tamamladı. 2016 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Soygüt, çeşitli zamanlarda Kanada ve Almanya’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen,  Uluslararası Ceza Hukuku Derneği ve Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, Suç ve Ceza Dergisi'nin yayın kurulunda yer almaktadır.

Çalışma alanları: onarıcı adalet, ceza hukuku ve insan hakları, cezasızlık, çocuk ceza adaleti, infaz hukuku, kadınlara karşı şiddet.


buket.soygut@bilgi.edu.tr