Pınar Çağlı

Pınar Çağlı

Arş. Gör. Pınar Çağlı

Pınar Çağlı, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avrupa Hukuku alanındaki yüksek lisans eğitimini Europa Institut, Universitaet des Saarlandes, Almanya’da tamamladı. 2008’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu tarihten beri, Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku derslerinin asistanlığını yapmakta ve 2012’den bu yana İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı’nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 

Çalışma alanları: uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku.


pinar.cagli@bilgi.edu.tr