Seda Kalem Berk

Seda Kalem Berk

Dr. Öğr. Üyesi Seda Kalem Berk

Lisans derecesini 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden alan Seda Kalem, 2001 yılında NY, New School Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başladığı yüksek lisans programından 2003 yılında mezun oldu. Kalem’in 2010 yılında savunduğu “Contested Meanings - Imagined Practices: Law at the Intersection of Mediation and Legal Profession; A socio-legal study of the juridical field in Turkey” başlıklı doktora tezi New School Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından “The Albert Salomon Memorial Award in Sociology” ödülüne layık görülmüştür. Kalem aynı zamanda, 2004 yılından itibaren Uzman Araştırmacı olarak çalışmakta olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde adalete erişim üzerine çeşitli projelerde proje yürütücülüğü ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Hukuk ve toplum çalışmaları ve hukuk sosyolojisi alanları üzerine çalışmakta olan Kalem, bu alanların içerisinde özellikle mahkemeler, adalet algıları, adalete erişim, hukuksal bilinç, hukuk mesleği ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konularıyla ilgilenmektedir. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Kalem, “Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemelerinde Müdafiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi”, “İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş” ve “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hakim, Savcı ve Avukat Anlatıları” adlı kitapların yazarlığını paylaşmış ve “Adalet Gözet: Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme” isimli kitabın derlemesini yapmıştır. Kalem’in TESEV için hazırladığı “Türkiye’de ‘Adalete Erişim’: Göstergeler ve öneriler” isimli bir çalışması da bulunmaktadır.

Çalışma alanları: hukuk ve toplum çalışmaları ve hukuk sosyolojisi alanları; mahkemeler, adalet algıları, adalete erişim, hukuksal bilinç, hukuk mesleği ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri.

Detaylı özgemiş için lütfen tıklayın.


seda.kalem@bilgi.edu.tr