Sevinç Eryılmaz

Sevinç Eryılmaz

Öğr. Gör. Sevinç Eryılmaz

Sevinç Eryılmaz 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Uluslararası Göç ve Yurttaşlık” başlıklı teziyle 2004 yılında aldı. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’na devam etmektedir. 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışan Sevinç Eryılmaz, 2005-2011 yılları arasında “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesinin koordinatörlüğünü yürütmüştür. Proje çerçevesinde hazırlanan “Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama” kitabının derleyenleri; “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor: Hakim, Savcı ve Avukat Anlatıları” kitabının yazarları arasındadır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Adaleti İçin Kadınların İşbirliği Projesi kapsamında “Erkek Şiddetiyle İlgili Bilgilere Ulaşmak Neden Güçtür?” adlı kitabı derlemiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’nın yararlanıcısı olduğu Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında kısa süreli uzman olarak çeşitli raporların hazırlanmasında ve farkındalık artırma çalışmalarında yer almıştır. 

Çalışma alanları: toplumsal cinsiyet, kadınların insan hakları, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık yasağı, uluslararası göçler ve yurttaşlık.


sevinc.eryilmaz@bilgi.edu.tr