Turgut Tarhanlı

Turgut Tarhanlı

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 

Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku öğretim üyesi ve Bilgi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüdür. Bilgi Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, “Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri”, “İnsan Hakları Aktivizmi I-II” ve “İş Dünyası ve İnsan Hakları” derslerini vermektedir. 

ABD’de, Harvard Üniversitesi’nde (Negotiation Project) çatışma yönetimi ve çatışma çözümü, Princeton Üniversitesi’nde (Program in Law and Public Affairs) evrensel yargı yetkisi ve insan hakları konularındaki araştırma projelerinde (Princeton Project on Universal Jurisdiction) yer aldı. 2002 yılında, Türkiye’de mülteci haklarının korunmasına ilişkin katkıları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Ruud Lubers tarafından, Takdir Belgesi (Certificate of Appreciation) verilmeye layık bulundu. Aynı yıl, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği (2002-2005) ve AGİT (OSCE) Moskova Süreci Bağımsız Uzmanlar grubu üyeliğine (2002-2008) atandı. 2006 yılında, İsveç İnsan Hakları STK’ları Vakfı (Swedish NGO Foundation for Human Rights) adlı örgütün Uluslararası Danışma Kurulu üyeliğine Avrupa’yı temsilen seçildi.

Tek başına veya diğer yazarlarla ortak yayınları arasında, "Uydular Aracılığıyla Yer Doğal Kaynaklarının Uzaktan Algılanması ve Uluslararası Hukuk",  "Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet",  "Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye’deki Yargı Kararları" (Prof. Dr. Kemal Kirişçi ile birlikte ortak kitap editörü ve yazar),  "Ne Hukuk Ne de Ahlâk: Yeryüzü Cehennemi",  "İnsansız Yönetim: Türkiye’de İnsan ve Hakları",  "Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları" (Prof. Dr. Ayhan Kaya ile birlikte ortak kitap editörü ve yazar), "Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu" (Prof. Dr. Ergun Özbudun ile birlikte ortak kitap editörü ve yazar) başlıklı kitaplar, Türkçe ve İngilizce makaleler bulunur. 

2007 yılında İstanbul Film Festivali bünyesinde, Avrupa Konseyi’nin himayesinde ilk kez düzenlenen, “Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda (FACE) uluslararası jüri üyeliği yaptı. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü-Türkiye, ILI-İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği’nin kurucu üyelerindendir; ayrıca Uluslararası Şeffaflık Derneği, Global İlişkiler Forumu ve İstanbul Barosu (1980- ) üyesidir.

1996-2007 yılları arasında Radikal gazetesindeki kendi sütununda, dış ilişkiler, dünya sorunları ve insan hakları alanlarında yazıları yayımlanmıştır.

Detaylı özgeçmiş için lütfen tıklayın.


ttarhanli@bilgi.edu.tr