Ulaş Karan

Ulaş Karan

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karan

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve doktora eğitimini kamu hukuku alanında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışıyor. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Genel olarak insan hakları, özel olarak ise ayrımcılık yasağı, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı gibi konular üzerine çalışmalar yürütmektedir. Mehveş Bingöllü ile birlikte, Harris, O’Boyle ve Warbrick tarafından kaleme alınmış olan "Law of the European Convention on Human Rights” adlı kitabı Türkçe’ye çevirdi. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları”, “Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk”, “Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme” (İdil Işıl Gül ile birlikte), “Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi” (İdil Işıl Gül ile birlikte) ve "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme" (Sibel İnceoğlu, Oya Boyar, Lami Bertan Tokuzlu, Olgun Akbulut, Gülay Arslan Öncü ile birlikte) adlı kitaplarının yanı sıra, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında yayınlanmış çeşitli makaleleri ve yazıları mevcuttur.

Çalışma alanları: anayasa hukuku, anayasa mahkemesine bireysel başvuru, ayrımcılık yasağı, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü.

Detaylı özgeçmiş için lütfen tıklayınız


ulas.karan@bilgi.edu.tr