BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku

Bilgi’de insan hakları konusu, özellikle hukuk programları ve hukuk araştırmaları bağlamında, farklı düzeylerde yürütülen programlarda ve lisans ve lisansüstü dersler, araştırma, yayın, mesleki eğitim, öğrenci kulübü çalışmaları ve kütüphane bünyesinde geniş bir insan hakları hukuku koleksiyonuna sahip olma, vb. diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Güncel

Panel: "Türkiye’de Hukuki Mobilizasyon ve Yargısal Aktivizm: Rejim-Yargı İlişkisinde Dönüşümler", 23 Haziran 2015

Hukukun hem mevcut iktidar yapılarını devam ettiren hem de hakimiyetin çeşitli türlerine karşı çıkma yolunu açan ikili rolünü ...

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Rehberi

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Rehberi, başvuru usulü ile ilgili mevcut bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kitapta Anayasa’nın ...

Toplantı: "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni Bir Dönem: İstanbul Sözleşmesi", 21 Mart 2015

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni Bir Dönem: İstanbul Sözleşmesi

Tarih: 21 Mart 2015, Cumartesi

Saat: 11.00-14.30

Yer: Dolapdere Kampüsü, ...

Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları

Türkiye’de şiddete uğrayan kadınların sayısı düşünüldüğünde yetersiz olan sığınmaevi sayısına ve kapasitesine karşın şiddete karşı koruma emri alınmasının yolunu açan ...

Gündem

Arşiv