BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku

Bilgi’de insan hakları konusu, özellikle hukuk programları ve hukuk araştırmaları bağlamında, farklı düzeylerde yürütülen programlarda ve lisans ve lisansüstü dersler, araştırma, yayın, mesleki eğitim, öğrenci kulübü çalışmaları ve kütüphane bünyesinde geniş bir insan hakları hukuku koleksiyonuna sahip olma, vb. diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Güncel

Olağanüstü Hal ve İlgili Belgeler

 

Bu bölümde, Avrupa Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler'in olağanüstü hal ile ilgili temel belgelerine, Anayasa'nın ilgili ...

Kadına Yönelik Şiddetin Ölçülme Çerçevesine Dair Uzmanlarla Danışma Toplantısı, European Institute for Gender Equality (EIGE), 16-17 Kasım 2016

European Institute for Gender Equality (EIGE, Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü), Avrupa Birliği vatandaşlarında toplumsal cinsiyet farkındalığını ...

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Rehberi

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Rehberi, başvuru usulü ile ilgili mevcut bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. ...

Gündem

Arşiv