HUKUKİ YARDIM AĞI (PRO BONO)

Bilgi için tıklayınız.


AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK KONULU BİLİNÇ VE DUYARLILIK ARTIRMA SEMİNERLERİ
13.Şubat.2012, Pazartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak ayrımcılık yasağı ve eşitlik konularında bilinç ve duyarlılık artırmaya yönelik iki seminer düzenlendi.
Basın Toplantısı ve Panel:
17.Kasım.2011, Perşembe

Hâkim, Savcı ve Avukat Anlatıları adlı kitap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de katıldığı Basın Toplantısı ve Panelde kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından, Aralık 2005 – Ocak 2011 arasında yürütülen Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin olarak yürütülen araştırmanın sonuçları 17 Kasım 2011 Perşembe günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de katıldığı basın toplantısı ve panelde kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya basın mensupları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.
   
AYRIMCILIK İZLEME RAPORLARI SUNULDU
Röportaj: Ücretsiz Hukuki Hizmet Ağı’nın Türkiye’de bulunduğu durum ve gelişmeler.İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı ve Avukat Anlatıları" başlıklı kitap yayımlandı.


Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında dört farklı ayrımcılık izleme raporu yayınlandı.


Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında ayrımcılık yasağı konulu iki eğitim rehberi yayınlandı.


Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Raporu yayınlandı.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz v. Türkiye Kararı Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından Türkçeye kazandırıldı.