Kadına Karşı Şiddet Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı-I, 4 Aralık 2007

Kadına Karşı Şiddet Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı-I, 4 Aralık 2007

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İsveç’te, Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği içinde, 2005-2008 yılları arasında kadın haklarına ilişkin “Türkiye’de Kadının İnsan Hakları” başlıklı bir proje yürütmektedir. 

Projenin amacı, kadına karşı ayrımcılık ve şiddet vakalarının önlenmesine, hukuk uygulamasının etkisi sayesinde katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, 2006/17 Sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan öneriler dikkate alınarak, Türkiye’nin taraf olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar bağlamında hukuki standartların uygulanmasına ilişkin teknik kapasite artırımına destek olunması hedeflenmektedir. 

Son yıllarda, Türkiye’de kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda güçlenen çabalara katkıda bulunmak amacıyla proje kapsamında, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde, 4 Aralık 2007 günü, Ankara Gür Kent Hotel’de ilk yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.Toplantının moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk üstlenmiştir. Toplantıya konuyla ilgili kamu görevlileri, hâkim, savcı, avukat ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edilmiştir. 

Toplantının katılımcıları ve temsilcisi oldukları kurumlar: 

 • Ali Akın (Kayseri 3. Aile Mahkemesi Hakimi) 
 • Ayça Kurtoğlu (Ankara Kadın Dayanışma Vakfı üyesi) 
 • Cemil Kuyu (Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı) 
 • Deniz Uyanık (Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Takım Sorumlusu) 
 • Erdal Vural (İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Cinayet Gasp Büro Amiri) 
 • Fehmi Aydınlı (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı) 
 • Feyrican Öztürk (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yargı Mevzuatı Bülteni Bürosu Tetkik Hakimi) 
 • Fırat İpek (KA-MER Vakfı üyesi) 
 • Filiz Kerestecioğlu (Güncel Hukuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Avukat) 
 • Gülsün Büker (Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri) 
 • Gülten Erkam (Anayasa Mahkemesi Raportör Hakimi) 
 • Muammer Yıldız (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi) 
 • Mustafa Karadağ (Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi) 
 • Nilgün Geven (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile-Kadın ve Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Hizmetleri Şubesi Müdürü) 
 • Nurdan Düvenci Tarkan (Avukat) 
 • Olcay Baş (Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Sosyal Statüsünü Geliştirme Daire Başkanı) 
 • Saime Ürfet Taylı (Mor Çatı Sığınağı Vakfı üyesi) 
 • Seval Akkaş (Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi) 
 • Şehnaz Kıymaz (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği üyesi) 
 • Ümit Cemiloğlu (Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri) 
 • Zelal Özgökçe (Van Kadın Derneği üyesi) 
 • Zümra Yılmaz (Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı) 

Proje kapsamında şu ana kadar düzenlenmiş olan seminerlerle ilgili bilgilere ulaşmak için; 

Avukatlara Yönelik 1. Seminer 

Avukatlara Yönelik 2. Seminer 

Avukatlara Yönelik 3. Seminer 

Avukatlara Yönelik 4. Seminer 

STK'lara Yönelik 1. Seminer 

Aile Mahkemesi Hakimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik 1. Seminer

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)