Duyuru / Etkinlikler

Basın Toplantısı ve Panel: "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları", 17 Kasım 2011
Eğitim: "Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi", 14-18 Mayıs 2006
Seminer: "Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları-II", 30 Eylül-4 Ekim 2006
Seminer: "Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları-III", 23-27 Kasım 2006
Seminer: "Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları-IV", 3-7 Mart 2007
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik “Kadınların İnsan Hakları” Semineri-I, 21-23 Eylül 2007
Aile Mahkemesi Hâkimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, 23-26 Ekim 2007
Kadına Karşı Şiddet Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı-I, 4 Aralık 2007
Aile Mahkemesi Hâkimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri-II, 5-8 Şubat 2008
Ceza Mahkemesi Hâkimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri-I, 3-6 Haziran 2008
Kadına Karşı Şiddet Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı-II, 24 Eylül 2008
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Üyesi Olan Avukatlara Yönelik Seminer, 23-24 Mayıs 2009
Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi: Avukatlara Yönelik Devam Seminerleri, 3-6 Temmuz 2009
Basın Toplantısı ve Kitap Tanıtımı: "Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama", 9 Temmuz 2010
Yargıtay Hakimlerine Yönelik Seminer ve İsveç’e Çalışma Ziyareti, 15-23 Kasım 2008
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik “Kadınların İnsan Hakları” Semineri-II, 15-16 Kasım 2008

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)Projenin genel amacı Türkiye’de de artarak karşımıza çıkmakta olan kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık vakalarını önleme yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. Kilit konumda yer alan meslek gruplarından biri olan hâkimler, savcılar ve avukatlardan oluşan yargı mensuplarına ve kadınların insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik çalışmalar düzenlenerek Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan kadınların insan haklarına ilişkin standartların uygulamaya geçmesine destek olmak hedeflenmektedir. Proje belirtilen kilit aktörlerin, kadınların insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası ve bölgesel standartları etkili bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla, donanımlarını güçlendirecek çalışmalar içermektedir. Yargı mensupları ve kadınların insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları projenin temel hedef grubunu oluşturmaktadır. Proje İsveç Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği halinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali desteğiyle yürütülmüştür. Proje 1 Kasım 2005-31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde toplamda 295 katılımcı yer almıştır.

Proje kapsamında şu çalışmalar düzenlenmiştir:

Kadının İnsan Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama 
Kitap, kadın hakları ihlallerine ilişkin vakalarda yapılacak analizler için uluslararası hukuk çerçevesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası hukuk metinleri Türkçeye çevrilerek farklı temalar altında derlenmiştir. Kitapta, kadın haklarına ilişkin uluslararası içtihattan seçilmiş kararlar da yer almaktadır. 685 sayfadan oluşan kitap Temmuz 2010’da 1.000 adet ve Aralık 2010’da 1.000 adet olmak üzere toplam 2.000 adet basılmıştır ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtılmıştır. Ayrıca kitabın tamamına Merkez’in web sitesinden erişilebilmektedir. 

   ♦   "Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama" kitabına erişmek için tıklayınız

Avukatlara Yönelik Seminerler
Avukatlara yönelik toplam 4 seminer gerçekleştirilmiştir ve toplam 61 barodan 85 avukat bu seminerlere katılmıştır.

      Avukatlara Yönelik 1. Seminer, 14-18 Mayıs 2006

      Avukatlara Yönelik 2. Seminer, 30 Eylül-4 Ekim 2006

      Avukatlara Yönelik 3. Seminer, 23-27 Kasım 2006

      Avukatlara Yönelik 4. Seminer, 3-7 Mart 2007

Hakim ve Savcılara Yönelik Seminerler
Hakim ve savcılara yönelik 3 seminer gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 30 Aile Mahkemesi Hakimi, 12 Ceza Mahkemesi Hakimi ve 37 Cumhuriyet Savcısı bu seminerlere katılmıştır. 

      Aile Mahkemesi Hakimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik 1. Seminer, 23-26 Ekim 2007

      Aile Mahkemesi Hakimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik 2. Seminer, 5-8 Şubat 2008

      Ceza Mahkemesi Hakimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Seminer, 3-6 Haziran 2008

Yargıtay Hakimlerine Yönelik Seminer ve İsveç’e Çalışma Ziyareti
Dönemin Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile kadınların insan hakları ihlallerine ilişkin vakaları ele alan dairelerden toplam 24 Yargıtay Üyesi ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesi ve kadınların insan hakları konularına ilişkin seminere katılmıştır; ardından İsveç’te çeşitli kurumlara çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.  

      Yargıtay Semineri ve İsveç’e Çalışma Ziyareti, 15-23 Kasım 2008

Kadın STK’larına Yönelik Seminerler
Kadın STK’larına yönelik olarak gerçekleştirilen iki seminere toplam 44 STK temsilcisi katılmıştır. 

      Kadın STK’larına Yönelik 1. Seminer, 21-23 Eylül 2007

      Kadın STK’larına Yönelik 2. Seminer, 15-16 Kasım 2008

Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Yuvarlak Masa Toplantıları
Kadına yönelik şiddet konusunda kamudan ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, hakim, savcı ve avukatların katıldığı iki yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

      Kadına Yönelik Şiddet Konusunda 1. Yuvarlak Masa Toplantısı, 4 Aralık 2007

      Kadına Yönelik Şiddet Konusunda 2. Yuvarlak Masa Toplantısı, 24 Eylül 2008

KAHDEM Üyesi Avukatlara Yönelik Seminer ile Avukatlara Yönelik Devam Seminerleri (2009) 
Projenin orijinal süresinin 2008 yılı sonunda sona ermesinin ardından proje süresi uzatılarak avukatlara yönelik seminerlere 2009’da devam edilmiştir. KAHDEM Üyesi 25 avukata yönelik bir seminer ve daha önceki seminerlere katılan avukatlara yönelik iki devam semineri gerçekleştirilmiştir. Avukatlara yönelik ilk devam seminerine 20 avukat, ikinci devam seminerine 17 avukat katılmıştır. 

      Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği (KAHDEM) Üyesi Avukatlara Yönelik Seminer, 23-24 Mayıs 2009

      Avukatlara Yönelik 1. Devam Semineri, 3-4 Temmuz 2009

      Avukatlara Yönelik 2. Devam Semineri, 5-6 Temmuz 2009 

Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları 
1998-2012 yılları arasında yürürlükte kalan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin araştırma 2010’da yürütülmüştür. Araştırmada 4320 sayılı Kanun’un aile mahkemesi hâkimleri, savcılar ve avukatlar tarafından nasıl algılandığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları 2011 yılının Temmuz ayında, “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları” başlığıyla yayınlanmıştır. Kitabın tamamına Merkez’in web sitesinden erişilebilmektedir. Araştırmanın sonuçları 17 Kasım 2011’de, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de katıldığı basın toplantısı ve panelde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

      "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları" kitabına erişmek için tıklaynız.

      Basın Toplantısı ve Panel: "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları", 17 Kasım 2011