Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik “Kadınların İnsan Hakları” Semineri-I, 21-23 Eylül 2007

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik “Kadınların İnsan Hakları” Semineri-I, 21-23 Eylül 2007

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum kuruşlarına yönelik “Kadınların İnsan Hakları” başlıklı ilk seminer 21-23 Eylül 2007 tarihleri arasında İstanbul Grand Öztanık Hotel’in konferans salonunda düzenlendi. 

Proje çerçevesinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik bir seminer daha düzenlenecektir. Sözkonusu seminerler, öncelikle Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) olmak üzere, uluslararası sözleşmelerde yer alan standartlar, bunlara ilişkin uluslararası uygulamalar, CEDAW Komitesi’ne yönelik gölge rapor hazırlama ve bireysel başvuru süreci konusunda katılımcıların bilgilendirilmesini ve sivil toplum kuruluşlarının kadın hakları ihlallerinin önlenmesindeki rolünün daha da güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Üç günlük çalışmaya İstanbul’dan ve şehir dışından toplam 21 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katılmıştır. Seminere katılan sivil toplum kuruluşları: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER), Kadın Yurttaş Ağı (KAYA), Gökkuşağı Kadın Platformu, Amargi Kadın Akademisi, Van Kadın Derneği (VAKAD), İris Eşitlik Gözlem Grubu, Tunceli Ana Fatma Kadın Derneği, Filmmor Kadın Kooperatifi, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Mersin Bağımsız Kadın Derneği, Şahmaran Kadın Da(ya)nışma ve Araştırma Derneği, Başkent Kadın Platformu Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN), Bağımsız İletişim Ağı (Bianet), Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Kadın Mühendisler E-Platformu ve İmece Kadın Dayanışma Kooperatifi’dir. 

Seminere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda CEDAW Komitesi Eski Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek İlkkaracan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu ve Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) Genel Başkanı avukat Hülya Gülbahar konuşmacı olarak katıldılar. 

Proje kapsamında düzenlenen diğer seminerlerle ilgili bilgilere ulaşmak için; 

Avukatlara Yönelik 1. Seminer 

Avukatlara Yönelik 2. Seminer 

Avukatlara Yönelik 3. Seminer 

Avukatlara Yönelik 4. Seminer 

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)