Eğitim: "Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi", 14-18 Mayıs 2006

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İsveç’te, Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle, 2005-2011 yılları arasında “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” başlıklı bir projeyi yürütüyor. Bu proje çerçevesinde, yargı mensuplarına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak bir dizi seminer ve tartışma toplantısı düzenlendi. 

Sözkonusu seminerlerin ilki 14-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan baroların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminere Antalya, Adana, Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, Hatay, Kahramanmaraş, Afyon, Kütahya, Uşak ve Isparta barolarından birer temsilci katıldı. 

Beş günlük çalışmada Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Türkiye’de Uygulanmasına İlişkin Durum, Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Kadınların İnsan Haklarının ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) Gelişimi, CEDAW Komitesi’nin Çalışması, AB Sürecinde Türk Hukukunda ve Uygulamada Ayrımcılığın Yasaklanması, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılığın Yasaklanması, Ev İçi Şiddete Dair Uluslararası Çerçeve, Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet başlıkları ele alındı. 

Seminere Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve CEDAW Komitesi Eski Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, Raoul Wallenberg Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Dr. Lyal Sunga, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Sancar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek konuşmacı olarak katıldılar. İnteraktif çalışma yöntemlerinin kullanıldığı seminerde katılımcılar ayrımcılık ve şiddet vakaları üzerine grup çalışması yaptılar. 

Seminer, kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılık vakalarında etkili hukuk yollarının geliştirilmesi için tavsiyelerin tartışıldığı yuvarlak masa toplantılarıyla sona erdi.

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)