Basın Toplantısı ve Kitap Tanıtımı: "Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama", 9 Temmuz 2010

Basın Toplantısı ve Kitap Tanıtımı:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama” başlıklı kitap yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kitabın tanıtımı yapılacaktır. 

 

Basın Toplantısı ve Kitap Tanıtımı 

Tarih: 9 Temmuz 2010, Cuma 
Saat: 11:00 
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

 

Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama

 

Derleyenler: Gökçeçiçek Ayata - Sevinç Eryılmaz Dilek - Bertil Emrah Oder 

Editör: Burcu Yeşiladalı 

Çevirenler: Defne Orhun - Lema Uyar - Sevinç Eryılmaz Dilek - Muzaffer Kaya 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar: 305 

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 12 

 

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman olarak çalışan Gökçeçiçek Ayata ve Sevinç Eryılmaz Dilek ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder tarafından derlenen ve yine Merkez’de uzman olarak çalışan Burcu Yeşiladalı tarafından editörlüğü yapılan kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finansal olarak desteklenen Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlandı. Bu projenin amacı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artarak ve farklı şekiller alarak karşımıza çıkmakta olan kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık vakalarını önleme yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. 

Kitabı derleyenler, kadının insan hakları kavramının insan hakları literatüründeki yerinin 1993 yılında Viyana’da gerçekleştirilen Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda benimsenen “kadın hakları insan haklarıdır” sloganıyla birlikte pekiştiğine ve bu kavramın, kadınların özel alanda yaşadıkları hak ihlallerini gündeme getirdiğine dikkat çekiyorlar. Ayrıca, bu kavramla birlikte devletlerin uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerinin genişlediğini ve sadece kamu görevlileri tarafından değil, özel şahıslarca gerçekleştirilen hak ihlalleri bakımından da sorumlu olduklarının altının çizildiğini belirtiyorlar. 

Kitapta kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar şu başlıklar altında derlendi: Temel belgeler; ayrımcılık yasağının kapsamı; kadınlara karşı şiddet; insancıl hukuk bağlamında kadınlara yönelik cinsel şiddet; kölelik, kadın ticareti ve fahişeliğin önlenmesi; özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve eşlerin eşit hakları; siyasi haklar; sağlık hakkı; eğitim hakkı; çalışma hakkı ve engelli kadınlar. Farklı uluslararası mekanizmalardan seçilmiş örnek kararlara da kitapta yer verildi. 

Kitabın Türkiye’deki tüm Aile Mahkemesi hâkimlerine, Hukuk Fakülteleri kütüphanelerine, kadın hakları alanında çalışan kadın örgütlerine, avukatlara ve akademisyenlere ücretsiz olarak ulaştırılması hedefleniyor. Kadın hakları alanında çalışan geniş bir gruba hitap eden kitabın mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşması amaçlandığından kitaba ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi web sitesinden de erişilebilecek. Kitaba elektronik olarak ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)