Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi: Avukatlara Yönelik Devam Seminerleri, 3-6 Temmuz 2009

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi: Avukatlara Yönelik Devam Seminerleri, 3-6 Temmuz 2009

Merkez’in, Raoul Wallenberg Human Rights and Humanitarian Law Institute – RWI (Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü) ile birlikte yürüttüğü Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, daha önceki seminerlere katılmış olan avukatlar arasından seçilen katılımcılara yönelik iki devam semineri gerçekleştirildi.

İlki 3-4 Temmuz 2009, ikincisi 5-6 Temmuz 2009 tarihlerinde düzenlenen seminerlere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplam 37 avukat katıldı. Devam seminerlerinde katılımcıların daha önceki seminerlerde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarma imkanı bulup bulamadıkları, uygulamaya aktarmada yaşadıkları güçlükler ve bunların nedenleri tartışıldı. Öte yandan, CEDAW Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası mekanizmalardan karar örnekleri ele alındı ve CEDAW Komitesi’ne sunulmak üzere ayrımcılık ve şiddet konularında iki vakaya ilişkin analiz çalışması yapıldı. Seminere Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği temsilcileri de katılarak, avukatlarla sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundular. Seminerde Birleşmiş Milletler’de siyasi ve hukuki danışman olarak görev yapan Miriam Estrada Castillo ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder konuşmacı olarak yer aldılar.

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)