Aile Mahkemesi Hâkimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, 23-26 Ekim 2007

Aile Mahkemesi Hâkimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, 23-26 Ekim 2007

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında aile mahkemesi hâkimlerine ve cumhuriyet savcılarına yönelik “Kadınların İnsan Hakları” başlıklı ilk seminer 23-26 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul Grand Öztanık Hotel’in konferans salonunda düzenlendi. 

Proje çerçevesinde, aile mahkemesi hâkimlerine yönelik bir, ceza mahkemesi hâkimlerine yönelik iki adet seminer daha düzenlenecektir. Sözkonusu seminerler, öncelikle Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) olmak üzere, uluslararası sözleşmelerde yer alan standartlar, bunlara ilişkin uluslararası uygulamaların ele alınmasını ve yargı mensuplarının kadın hakları ihlallerinin önlenmesindeki rolünün daha da güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Dört günlük çalışmaya İstanbul’dan ve şehir dışından 14 aile mahkemesi hâkimi, 15 cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 29 kişi katılmıştır. 

Seminere Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi Ali Güzel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda CEDAW Komitesi Eski Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü’nden Prof. Göran Melander, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Sezgin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Şıpka, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu konuşmacı olarak katıldılar. 

Proje kapsamında düzenlenen diğer seminerlerle ilgili bilgilere ulaşmak için; 

Avukatlara Yönelik 1. Seminer 

Avukatlara Yönelik 2. Seminer 

Avukatlara Yönelik 3. Seminer 

Avukatlara Yönelik 4. Seminer 

STK'lara Yönelik 1. Seminer

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)