Yargıtay Hakimlerine Yönelik Seminer ve İsveç’e Çalışma Ziyareti, 15-23 Kasım 2008

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle yürüttüğü Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Yargıtay Üyesi hâkimlere yönelik seminer 15-18 Kasım 2008 tarihleri arasında Point Hotel’in konferans salonunda düzenlendi. Seminer, hem ayrımcılık yasağına ilişkin genel ilkeleri hem de kadının insan haklarını kapsadı.

Dönemin Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de kadınların insan hakları ihlallerine ilişkin vakaları ele alan dairelerden toplam 24 Yargıtay Üyesi ile birlikte seminere katıldı.

Seminere İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve Yrd. Doç. Dr. Murat İnceoğlu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Türkan Sancar, İstanbul Üniversitesi Travma Merkezi’nden Dr. Zerrin Oglagu konuşmacı olarak katıldı. Londra Üniversitesi Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Matthew Craven ve Birleşmiş Milletler’den Miriam Estrada Castillo da yurtdışından gelen konuk konuşmacılardı.

İstanbul’daki seminerin ardından 19-23 Kasım 2008 tarihleri arasında İsveç’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İsveç’te, Temyiz Mahkemesi Başkanı; Parlamento Ombudsmanı; Ayrımcılık Ombudsmanı ve İsveç Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı ve yargıçları ile birer çalışma toplantısı düzenlendi. Hâkimler, bu toplantılarda İsveç’in yargı sisteminin yapısı, ayrımcılık yasağı konusunda görev yapan hükümet kurumları, İsveç’in ayrımcılık yasağı hukuku ve seçilmiş içtihat konularında gözlemlerde bulundular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)