Seminer: "Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları-II", 30 Eylül-4 Ekim 2006

Seminer:

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları” seminerinin ikincisi gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin İsveç’te, Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları” seminerlerinin ikincisi 30 Eylül-4 Ekim 2006 tarihleri arasında Ankara Hakimevi konferans salonunda düzenlendi.

Bu seminerlerin amacı, kadınların insan haklarına ve özellikle ayrımcılık yasağı ve şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası standartların ve Türkiye’nin bu alandaki uluslararası yükümlülüklerinin tartışılması, ayrıca kadınların insan haklarının ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek uluslararası mekanizmaların işleyişinin ele alınmasıdır. Seminer, aynı zamanda avukatların bu konuda kendi deneyimlerini paylaştıkları, yargıda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform olma özelliği taşımaktadır. 

Avukatlara yönelik ilk seminer 14-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan baroların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Proje kapsamındaki ikinci seminer ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan barolardan 25 temsilcinin katılımıyla düzenlendi. 

Seminere Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi Hukuki ve Siyasi Danışmanı Dr. Miriam Estrada-Castillo, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve CEDAW Komitesi Eski Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadriye Bakırcı, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi kurucularından Avukat Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Asuman Aytekin İnceoğlu konuşmacı olarak katıldılar. 

Beş günlük çalışmada Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Türkiye’de Uygulanmasına İlişkin Durum, Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Uluslararası İnsan Hakları Standartlarının Kadınların İnsan Haklarının Güçlendirilmesinde Kullanılması: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanması-Emsal Kararlar, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Ayrımcılık Yasağı:Temel İlkeler ve Emsal Kararlar, CEDAW Komitesi’nin Çalışması, Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türk Hukukunda Kadınlara Yönelik Ayrımcılık Yasağı : Gelişme ve Güçlükler, İşyerinde Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, Kadına Yönelik Şiddete Dair Uluslararası Hukuki Çerçeve, Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet : Aile İçi Şiddet, Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet: Namus Cinayetleri başlıkları ele alındı. İnteraktif çalışma yöntemlerinin kullanıldığı seminerde katılımcılar son iki gün ayrımcılık ve şiddet vakaları üzerine grup çalışması yaptılar. Seminer, kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılık vakalarında etkili hukuk yollarının geliştirilmesi için tavsiyelerin tartışıldığı yuvarlak masa toplantılarıyla sona erdi.

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)