Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Üyesi Olan Avukatlara Yönelik Seminer, 23-24 Mayıs 2009

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Üyesi Olan Avukatlara Yönelik Seminer, 23-24 Mayıs 2009

Merkez’in, Raoul Wallenberg Human Rights and Humanitarian Law Institute – RWI (Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü) ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 23-24 Mayıs 2009 tarihlerinde Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) üyesi olan avukatlara yönelik bir seminer düzenlendi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 25 KAHDEM üyesi avukat seminere katıldı. Seminerde kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) başvuru mekanizması ile kadın hakları ihlallerine ilişkin uluslararası içtihattan ve Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler ele alındı. Seminerde CEDAW Komitesi eski başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Acar, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek, Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat İnceoğlu, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Sevinç Eryılmaz Dilek ve Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Interights’dan Avukat Doina Ioana Straisteanu konuşmacı oldular.

İlgili Proje

Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi (Kasım 2005-Aralık 2010)