Anayasa Mahkemesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Rapora atıfta bulundu

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen 13 Ekim 2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesiyle 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı, 23 Şubat 2024 tarih ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. (Esas Sayısı: 2022/129, Karar Sayısı: 2023/189, Karar Tarihi: 8/11/2023)

Kararda, Dr. Öğr. Üyesi Aras TÜRAY, Arş. Gör. Aslı Ekin YILMAZ, Arş. Gör. Eşref Barış BÖREKÇİ ve Arş. Gör. Yalım Yarkın ÖZBALCI tarafından kaleme alınan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK M. 217/A): Ceza Hukukuna İlişkin Değerlendirmeler başlıklı Rapora da atıf yapıldı. Kararın 22. paragrafında, “Bu kapsamda diğer önemli bir husus ise ifadeye konu bilginin gerçekliğinin kanıtlanabilir olup olmamasıdır. Bu açıdan gerçeğe aykırı bilgi ancak doğruluğu kanıtlanabilir nitelikteki olay ve olgularla ilgili olabilecektir. Buna bağlı olarak bilginin gerçekliği, ifadeye konu olgularla sınırlı bir şekilde düşünülmelidir. Dolayısıyla ifadeye konu değer yargılarının veya bu yargılardaki hataların anılan suç kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Aras Türay ve diğerleri, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK M.217/A): Ceza Hukukuna İlişkin Değerlendirmeler”, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022, s.12)” ifadelerine yer verildi.

Gene, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği İnsan Hakları Söyleşileri kapsamında 29 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen, İfade Özgürlüğüne Yeni Müdahaleler: Gerçeğe Aykırı Bilgi Paylaşma Suçu (TCK m. 217/A) başlıklı etkinlikte Raporun yazarları konuşmacı olarak yer almışlardı. Etkinlikle ilgili ayrıntıları ve toplantının video kaydını Merkez sitesinde bulabilirsiniz.