Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Türkiye’de olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin insan hakları üzerindeki etkileri ile ilgili bir memorandum yayınladı, 7 Ekim 2016

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Türkiye’de olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin insan hakları üzerindeki etkileri ile ilgili bir memorandum yayınladı, 7 Ekim 2016

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin insan hakları üzerindeki etkisine dair 7 Ekim 2016 tarihli bir memorandum yayınladı. Memorandum İnsan Hakları Komiseri’nin 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyareti takiben hazırlandı.

Memorandum, ceza hukuku yönünden olağanüstü hal tedbirlerini; kamu görevlilerini, sivil toplumu ve özel sektörü, ayrıca şüphelilerin aile fertlerini etkileyen idari tedbirleri; bu tedbirlere karşı alınacak yargısal başvuru hususunu; ve konu ile ilgili diğer meseleleri inceliyor.

Darbe girişimcilerinin yarattığı tehdite karşı kararlı ve süratli bir şekilde harekete geçilmesinin gerekliliğini kabul eden Komiser, olağanüstü halin en kısa zamanda kaldırılarak olağan usullere ve güvencelere geri dönülmesinin aciliyetinde ısrar ediyor. Komiser, bu gerçekleşene kadar yetkilileri ayrıntılı, sektöre göre özgülenmiş ve duruma göre bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla bu usullerden ve güvencelerden sapmaları mümkün olduğunca çabuk bir biçimde geri almaya başlama gerekliliğinin altını çiziyor. Komiser aynı zamanda Türk yetkilileri bu süreçte Avrupa Konseyinin deneyimi ve rehberliğini en geniş biçimde kullanmaya davet ediyor.

CommDH(2016)35 sayılı memorandumun Türkçe çevirisini okumak için tıklayınız. 

CommDH(2016)35 sayılı memorandumun İngilizce orjinalini okumak için tıklayınız.

 

Fotoğraf: Avrupa Konseyi arşivi