Konferans: “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Niteliği, Etkisi ve İzlenmesi”, 5 Haziran 2017

Konferans: “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Niteliği, Etkisi ve İzlenmesi”, 5 Haziran 2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Niteliği, Etkisi ve İzlenmesi” başlıklı bir konferans düzenledi. 5 Haziran 2017’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleşen konferansta, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği Matra Programı desteği ile yürüttüğü “Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları sunuldu ve tartışıldı.

İki oturum halinde gerçekleşen konferansın ilk oturumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan araştırmanın sonuç raporunu sundu. Anayasa Mahkemesi kararlarının niteliği ve etkisi konusunda Türkiye ve karşılaştırmalı hukuktaki mevcut yaklaşımların tartışıldığı ikinci oturumda konuşmacı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sibel İnceoğlu ve Prof. Dr. Osman Doğru ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görev alan Dr. Atilla Nalbant bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. 

Konferans programı için tıklayın.

İlgili Proje

Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2016-Temmuz 2017)