Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2016-Temmuz 2017)Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2016-Temmuz 2017)

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarına dair sınırlı bir izleme çalışması yürütmesi ve kararların uygulanıp uygulanmadığına dair resmi veya akademik bir çalışmanın ya da bilginin mevcut olmamasından hareketle "Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, kararların icrasına dair bir izlemenin gerçekleştirilmesi ve sonucunda bir izleme usulü önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmada Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru usulünün ilk dört yılında verdiği kararların diğer yargı organlarınca ve idari makamlarca yerine getirilip getirilmediği ve bu konuda ne gibi sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Anayasa Mahkemesi’ne ve diğer aktörlere yönelik bireysel başvuru usulüne dair bir izleme usulü geliştirilmesine ilişkin bir dizi öneri ortaya konulmuştur. Ulaşılan sonuçlar ve öneriler hem Anayasa Mahkemesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi resmi kurumlarla, hem de insan haklarının korunması alanında çalışan akademik kurumlar, akademisyenler ve insan hakları örgütleri ile paylaşılmıştır. Proje Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun maddi desteği ile yürütülmüştür.