Yeni Rapor: “Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar”, Temmuz 2017

Yeni Rapor: “Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar”, Temmuz 2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği Matra Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan koordinatörlüğünde yürütülen “Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi” başlıklı araştırmanın nihai raporu yayınlandı. “Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar” başlıklı rapor İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Karan tarafından kaleme alındı.

Araştırma ile Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarına dair sınırlı bir izleme çalışması yürütmesi ve kararların uygulanıp uygulanmadığına dair resmi veya akademik bir çalışmanın ya da bilginin mevcut olmamasından hareketle, kararların icrasına dair bir izlemenin gerçekleştirilmesi ve sonucunda bir izleme usulü önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru usulünün ilk dört yılında verdiği kararların diğer yargı organlarınca ve idari makamlarca yerine getirilip getirilmediği ve bu konuda ne gibi sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Anayasa Mahkemesi’ne ve diğer aktörlere yönelik bireysel başvuru usulüne dair bir izleme usulü geliştirilmesine ilişkin bir dizi öneri ortaya konulmuştur. 

Geçmişte Anayasa Mahkemesi kararları üzerine yapılmış bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu alanda ampirik bir çalışma bilindiği kadarıyla mevcut değildir. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının icrası üzerine Türkiye’de gerçekleştirilmiş ilk araştırma niteliğinde olan bu rapor, hem Anayasa Mahkemesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi resmi kurumlara, hem de insan haklarının korunması alanında çalışan akademik kurumlar, akademisyenler ve insan hakları örgütleri ile paylaşılacaktır.

Rapora erişmek için lütfen tıklayınız.

Bu rapor İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği'nin Matra Programı desteğiyle yürütülen “Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayında dile getirilen görüşler raporun yazarına aittir ve hiçbir şekilde Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin veya İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

İlgili Proje

Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2016-Temmuz 2017)