"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Ayrımcılığın İzlenmesi için STÖ İşbirliği” Arama Çalıştayı, 15-16 Haziran 2016

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Ayrımcılığın İzlenmesi için STÖ İşbirliği” Arama Çalıştayı 15-16 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı, TACSO Türkiye (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek) ve İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu) ile işbirliği ve STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) desteği ile gerçekleştirildi. Bir buçuk gün süren çalıştayda temelde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) kurumsal oluşumu ve performansının sivil izlemesini gerçekleştirecek geniş bir STÖ koalisyonu için işbirliği modeli geliştirilmesi ve bu modele yönelik bir yol haritası oluşturulması hedeflendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi mensubu Öğr. Gör. Burcu Yeşiladalı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan toplantıya katılanlar arasındaydı. Ulaş Karan çalıştayda, TİHEK’i, ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu kurumlara ilişkin uluslararası standartları ve TİHEK Kanunu’nun bu standartlarla karşılaştırmalı analizini aktardı. Karan ayrıca TİHEK’i izlemenin neden önemli olduğunu ve bunun nasıl mümkün olabileceğini anlattı.

Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele amacıyla uluslararası standartları haiz bir çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi ve bu alandaki standartlara uygun etkili bir eşitlik kurumunun hayata geçirilmesi için sivil katılımın sağlanması amacıyla TACSO Türkiye, İHOP ve Kaos GL işbirliği ile 2014’ten itibaren düzenlenen toplantılara ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi de desteğini sürdürmeye devam ediyor.