Türk Hakim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2006-Eylül 2009)Türk Hakim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları  Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2006-Eylül 2009)

Projenin ortakları; Türkiye Adalet Akademisi, SIM (Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü), Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ofisi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Proje Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın MATRA Programı tarafından sağlanan destekle gerçekleştirilmiştir Projenin hedef kitlesi Türk yargı sisteminin mensupları olacak hâkim ve savcı adayları olarak belirlenmiştir. Projenin uzun vadeli ve genel hedefleri, Türk yargı teşkilatının yerel kapasitesinin, evrensel insan hakları standartlarının yorumlanması ve uygulanması bakımından geliştirilmesi ve Türkiye’de insan haklarının koruma altına alınması için gerekli yasal ve kurumsal güvencelerin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu proje, hâkim ve savcı adaylarının yasal, kurumsal ve profesyonel deneyim ve bilgilerini artırmayı ve kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje vasıtasıyla yargı mensuplarının insan hakları konusunda sahip oldukları bilinç ve kararlılığın artırılması ile beraber insan haklarının doğrudan uygulanmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.