Hukukçular İçin CEDAW Okuryazarlığı (1 Şubat - 31 Aralık 2022)Hukukçular İçin CEDAW Okuryazarlığı (1 Şubat - 31 Aralık 2022)

 

BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Hukukçular için Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Okuryazarlığı” başlıklı projesi 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren başladı ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar, uluslararası denetim mekanizmaları, bireysel başvuru usulleri ile CEDAW’ın yorumlanması ve uygulanması konularında hukukçuların farkındalıklarının artırılmasını ve bu alanda güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bu amaçla proje çerçevesinde CEDAW Sözleşmesi bağlamında uzmanların katkılarından oluşan bir kitap yayına hazırlanacak, kitabın tanıtımına yönelik panel formatında İstanbul ve Ankara’da birer toplantı düzenlenecek, avukatların kadının insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar konusundaki ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir ihtiyaç analizi toplantısı organize edilecek, çeşitli illerdeki barolarda kayıtlı kadın hakları alanında uzmanlaşmak isteyen kadın avukatlara yönelik eğitimler düzenlenecek ve bu eğitimlerin izlemesi yapılacaktır.

Proje, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ve Uzman Araştırmacı Sevinç  Eryılmaz Sevengör tarafından yürütülmektedir.