Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık Artırma Projesi (Aralık 2010-Haziran 2012)Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık  Artırma Projesi (Aralık 2010-Haziran 2012)

Projenin temel amacı ayrımcılık yasağı ve eşitlikle ilgili yasal mevzuatın ve politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarını (STK) daha etkin ve etkili kılmaktır. Proje Belçika merkezli Migration Policy Group (MPG) ve Hollanda merkezli Human European Consultancy (HEC) tarafından kurulan ortaklık tarafından yönetilmiştir. Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından mali olarak desteklenen proje 32 ülkede (EEA, EFTA, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) yerel ortaklar tarafından yürütülmüştür. Projenin Türkiye’deki yerel ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Proje ile Avrupa’nın 32 ülkesinde ayrımcılık yasağı ve eşitlik alanında çalışan STK’ların kapasite gelişimine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için bir eğitim müfredatı geliştirilmiş ve STK’lara yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiştir. İstanbul’da, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından iki seminer düzenlenmiştir. 25-26 Kasım 2011 ve 10-11 Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenen seminerler, STK temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumlarından, üniversitelerden ve sendikalardan 48 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Projede, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri İdil Işıl Gül, Burcu Yeşiladalı ve Ulaş Karan uzman ve eğitmen olarak yer almışlar ve Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı: Türkiye’ye İlişkin Arka Plan raporunu hazırlamışlardır. Proje sonunda, ayrımcılık yasağı ve eşitlik konularında eğitim seminerleri düzenleyen eğitmenler tarafından kullanılmak ve STK’lara eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile ilgili çalışmalarında yardım etmek üzere bir Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı hazırlanmış ve diğer Avrupa dillerinin yanında Türkçeye de çevrilmiştir.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak ve diğer dillerde hazırlanmış eğitim rehberlerini indirmek için Migration Policy Group web sitesine bakabilirsiniz.