Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

1 Ocak-30 Haziran 2010

Raporu Hazırlayanlar: Arzu Şenyurt Akdağ, Gizem Tanay, Hakan Özgül, Lütfiye Kelleci Birer, Özlem Kara 

Raporu Değerlendiren: İdil Işıl Gül

Yayına Hazırlayanlar: Burcu Yeşiladalı, Gökçeçiçek Ayata 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul, Şubat 2011 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde tespit edilen ayrımcılık vakalarını kapsayan dört farklı izleme raporu hazırlandı.

Raporlarda yukarıda belirtilen ayrımcılık temellerinde gerçekleşen ayrımcı uygulamalar, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuat, hükümetin bu konuyla ilgili eylem ve politikaları ve bu tarihler arasında devam eden ve sonuçlanan idari ve yasal süreçler yer verildi. Raporlar kapsamında istihdam, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri, mal ve hizmetlere erişim alanlarında gerçekleşen ayrımcı muameleler ele alındı.

Bağımsız araştırmacılar Arzu Şenyurt Akdağ, Gizem Tanay, Hakan Özgül, Lütfiye Kelleci Birer ve Özlem Kara tarafından hazırlanan Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, 1 Ocak-30 Haziran 2010 arasında engellilik temelinde gerçekleşmiş ayrımcılık vakalarını içermektedir. Raporda Türkiye'de yaşayan uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel, işitsel, konuşma ya da algısal bozukluğu bulunan kişilerin yaşadıkları ayrımcı muameleler konu edilmiştir. Kapsamın belirlenmesinde gruplarla ilgili verilerin ulaşılabilirliği temel alınmıştır.

Raporu PDF formatında açmak için tıklayınız

Raporu Word formatında açmak için tıklayınız.

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Proje, Avrupa Birliği'nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ve Global Dialogue tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Proje ile ilgili içerik hiçbir suretle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, Avrupa Birliği'nin veya Global Dialogue'un görüşleri veya tutumu şeklinde yansıtılamaz. Raporun içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Rapor ticari olmayan amaçlarla ve kaynak göstermek kaydıyla çoğaltılabilir.