Haritalama Çalışması Raporu

Haritalama Çalışması Raporu

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi

Haritalama Çalışması Raporu

Raporu Hazırlayanlar: Sevinç Eryılmaz Dilek, Ulaş Karan

Yayına Hazırlayanlar: Gökçeçiçek Ayata, Burcu Yeşiladalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul, Aralık 2010 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ayrımcılık yasağı alanında çalışan kurumlar üzerine bir haritalama çalışması yürütüldü. Haritalama çalışması, Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Uzman Araştırmacı Sevinç Eryılmaz Dilek ve Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ulaş Karan tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak Temmuz 2009'da yayımlanan Haritalama Çalışması Raporu, sonraki tarihlerde gönderilen anketler dikkate alınarak güncellendi ve Aralık 2010'da güncellendi.

Çalışmanın amacı ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçı, homofobik ve transfobik eylemler, nefret söylemi ve nefret suçları, Hristiyan ve Yahudi düşmanlığı ile mücadele eden veya bu konular üzerinde çalışan belli başlı STK'ların, sivil girişimlerin ve sendikaların haritasının çıkarılması idi. Çalışma ile bu kurumların profilinin çıkarılması, bu alandaki uzmanlıklarının tespit edilmesi ve ayrımcılıkla mücadelede karşılaştıkları güçlüklerin ve ihtiyaçlarının tanımlanması ile birlikte, ayrımcılık vakalarının izlenmesine, belgelenmesine ve raporlanmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflendi. Raporu hazırlayan araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formlarının ilgili kurumlar (STK'lar, sendikalar ve sivil girişimler) tarafından doldurulması neticesinde toplanan bilgiler derlenip analiz edilerek hem bir veri tabanı oluşturuldu hem de bu bilgiler ışığında analitik bir değerlendirme yapıldı. Anket formları 179 STK, sendika ve sivil girişimle paylaşıldı, bunun sonucunda 75 kurum anketi yanıtlayarak çalışmaya katkıda bulundu.

Raporda yer alan bilgiler Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilgi paylaşan kurumların sunduğu verilerin derlenmesinden ve araştırmacıların yaptıkları yorumlardan, gözlemlerden, bilgi birikimlerinden ve araştırmacıların saha tecrübelerinden oluşmaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular Türkiye'deki STK'ların ve sendikaların genelini temsil ettiği şeklinde bir iddia taşımamaktadır ve böyle algılanmamalıdır. 

Raporu PDF formatında açmak için tıklayınız

Raporu Word formatında açmak için tıklayınız.

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Proje, Avrupa Birliği'nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ve Global Dialogue tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Proje ile ilgili içerik hiçbir suretle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, Avrupa Birliği'nin veya Global Dialogue'un görüşleri veya tutumu şeklinde yansıtılamaz. Raporun içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Rapor ticari olmayan amaçlarla ve kaynak göstermek kaydıyla çoğaltılabilir.