Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı

Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı

Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı 

Derleyenler: Galma Jahic, Burcu Yeşiladalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

ISBN 978-605-399-067-3

İstanbul, Ekim 2008

Bu kitap “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan raporlar ve sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Bu yayın hazırlanırken amaç, mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılabilecek geniş çaplı bir eğitim materyali geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için, mağdur-fail arabuluculuğunun sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda bu uygulamanın temelinde yatan sosyal teorilere ve tartışmalara da yer verilmiştir. Ayrıca hem Türkiye'de hem de karşılaştırmalı olarak Avrupa ülkelerindeki uygulamaya ilişkin analizlerin de dahil edilmesiyle, çalışmanın teorik çerçevesinin somut değerlendirmeler ile desteklenmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yaklaşımla ortaya çıkan bu yayın, öncelikle üniversiteler ve Barolar tarafından düzenlenen mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da aynı zamanda geniş çaplı bir akademik çalışma olarak da kabul edilebilir. 

Kitabın içinde yer alan makale ve yazılar proje çerçevesinde düzenlenen aktivitelerin bir ürünüdür. Proje çerçevesinde üç farklı araştırma yürütülmüştür. Bunlar; Türkiye’de mağdur-fail arabuluculuğunun hukuki analizi, Türkiye’de uygulayıcıların mağdur-fail arabuluculuğu hakkındaki görüşleri ve Avrupa ülkelerinde mağdur-fail arabuluculuğunun karşılaştırmalı analizidir. Bu araştırmaların raporları bu kitaba dahil edilmiştir. Ayrıca, bazı konuları tamamlamak için, proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde sunulan tebliğler ve yapılan bazı konuşmalara da bu yayında yer verilmiştir. 

İçindekiler 

  • Onarıcı Adalet, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
  • Onarıcı Adalet: Yeni Bir Yaklaşım, Galma Jahic - Burcu Yeşiladalı 
  • Onarıcı Adalet Üzerine, Christa Pelikan
  • Onarıcı Adalet ve Uluslararası Standartlar: Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Tarafından Başlatılan Girişimler, Jolien Willemsens
  • Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki Çerçevenin Değerlendirilmesi, Asuman Aytekin İnceoğlu - Ulaş Karan
  • Ceza Davalarında Uzlaşma: Uygulayıcı Görüşü, Seda Kalem
  • Mağdur-Fail Arabuluculuğu Hizmetlerinde İyi Uygulamalar, Clara Casado Coronas

​Kitabı PDF formatında açmak için tıklayınız.