Merkez, 16-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun dördüncüsünü gerçekleştirdi

Merkez, 16-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun dördüncüsünü gerçekleştirdi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun dördüncüsünü düzenledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsünde düzenlenen Yaz Okuluna Akdeniz, Anadolu, Ankara, Bahçeşehir, Bilkent, Dokuz Eylül, Galatasaray, Hacettepe, Hasan Kalyoncu, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Şehir, Kadir Has, Marmara, Okan ve Türk-Alman üniversitelerinin hukuk fakültelerinden 30 öğrenci katıldı.

Yaz Okulunda insan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları; Birleşmiş Milletler'de insan hakları denetim mekanizmaları; Anayasada temel hak ve özgürlükler; Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması; eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı; kadının insan hakları; kadına karşı şiddet; barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü; işkence ve kötü muamele yasağı; ifade özgürlüğü; yaşam hakkı; mülteci hakları; onarıcı adalet; geçiş dönemi adaleti; yerel yönetimler ve insan hakları; çocuk hakları; iş dünyası ve insan hakları; insan hakkı olarak çalışma hakları konularına yer verildi.

Yaz Okulunun öğretim kadrosu tarafından yapılan sunumların yanı sıra, katılımcıların uygulamaya yönelik beceri ve bilgilerinin artırılmasını hedefleyen grup çalışmaları ve tartışmayı teşvik edici oturumlar düzenlendi. Yaz Okulu boyunca ayrıca sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası insan hakları örgütlerinden ve farklı meslek gruplarından sivil toplum alanında farklı mağduriyet gruplarına yönelik çalışmalar yapan uzmanların, insan hakları araştırmaları ve savunuculuğunda deneyimlerini aktardıkları özel oturumlar düzenlendi. Bu oturumlarda LGBTİ+ hakları, kadın hakları, mahpus hakları, Roman hakları, mülteci hakları ve engelli hakları mercek altına alındı.

Yaz Okulunun akademik kadrosu ve oturum başlıkları şu şekilde idi:

 • “İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları” ve “İş dünyası ve insan hakları”, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V. ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • “Birleşmiş Milletler’de insan hakları denetim mekanizmaları”, Av. Zeliha Aydın, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlük Ofisi
 • “Anayasa’da temel hak ve özgürlükler” ve “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı”, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması”, Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • “Kadının insan hakları” ve “Kadına karşı şiddet”, Öğr. Gör. Sevinç Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • “Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü”, Dr. Öğr. Üyesi Berke Özenç, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Yaşam hakkı” ve “İşkence ve kötü muamele yasağı”, Pınar Çağlı (LL.M.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • “İfade özgürlüğü”, Av. Fikret İlkiz
 • “Mülteci hakları, Dr. Öğr. Üyesi Lami Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Onarıcı adalet”, Av. Özlem Ayata 
 • “Geçiş dönemi adaleti”, Doç. Dr. Nergis Canefe, York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü 
 • “Yerel yönetimler ve insan hakları”, Zülfiye Yılmaz (LL.M.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • “Çocuk hakları”, Av. Göktan Koçyıldırım, UNICEF Türkiye Ofisi 
 • “İnsan hakkı olarak çalışma hakları”, Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • “İnsan hakları savunuculuğunda STK’ların ve farklı meslek gruplarının rolü” oturumlarında yer alan konuşmacılar:    
  • “LGBTİ+ hakları”, Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • “Mahpus hakları”, Hilal Başak Demirbaş ve Av. Cansu Şekerci, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
  • “Roman hakları”, Hacer Foggo, Avrupa Roman Hakları Merkezi (European Roma Rights Center - ERRC)
  • “Engelli hakları”, Hakan Özgül, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)

Yaz Okulu kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İstanbul Saha Ofisi’ne ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı’na (KADAV) çalışma ziyaretleri düzenlendi. BMMYK’dan Av. Utku Güven Türkiye’de ve dünyada mültecilerin durumuna dair sunum gerçekleştirdi. KADAV’dan Özgül Kapdan, Sanem Öztürk, Özgür Can Sunata ve Esin Epli Türkiye’de kadın hakları savunusunda ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sahadan tecrübelerini paylaştılar. 

Yaz Okulu, moderatörlüğünü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yaptığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci’nin “Türkiye gençliğinde kimlikler ve ötekileştirme” başlıklı kapanış konferansı ile tamamlandı. Kapanış konferansının ardından Prof. Dr. Turgut Tarhanlı tarafından Yaz Okulu katılımcılarına katılım belgeleri sunuldu. 

Gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okuluna dört yıl içinde toplam 790 kişi başvurdu ve 115 öğrenci katılmaya hak kazandı. BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgilenen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları üzerine kendini geliştirmeye, bu alanda çalışmaya ve araştırma yapmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor. 

Yaz Okulu programı

► Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yaz okulları

♦  7-11 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 1. Yaz Okulu

♦  18-22 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenen 2. Yaz Okulu

♦  17-25 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen 3. Yaz Okulu