Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi (2012-2014)Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi (2012-2014)

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın liderliğinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Van Kadın Dayanışma Derneği ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nin ortak kuruluşlar olduğu projenin amacı erkek şiddetine maruz kalan kadınların hukuki mekanizmaları ve haklarını kullanırken karşılaştıkları sorunları görünür kılmak, hedef grupların bu konudaki farkındalığını artırmak, hukuki düzenlemelerle uygulama arasındaki bağı kurmak ve toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliği için etkili mekanizmaların işlerliğini artırmaktır. Proje Avrupa Birliği'nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (European Instrument for Democracy and Human Rights Programme–EIDHR) tarafından finanse edilmiştir.

Projenin hukukla ilgili tüm aktiviteleri İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde gerçekleştirildi. Proje başka bileşenleri de içermekle birlikte hukukçulara yönelik etkinliklerin ağır bastığı, deneyim paylaşımını önemseyen bir çalışma olarak plandı ve uygulandı. Proje kapsamında İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Antalya’da avukatlara, hâkimlere ve savcılara yönelik atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerde uluslararası sözleşmeler ışığında kadına karşı şiddet ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, ilgili ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddetin ne olduğu ve kadınları nasıl etkilediği üzerinde duruldu. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede hukukun güçlendirici rolü hakkında deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında, Yargıtay üyelerine yönelik Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Hukuk Uygulamaları başlıklı bir toplantı düzenlendi. Ayrıca proje kapsamında Adaletin Cinsiyeti: Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler, Erkek Şiddetinin Bilgisine Ulaşmak Neden Güçtür?  ve Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak: Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı adlı üç kitap yayınlandı.

Merkez işbirliği ile düzenlenen atölyeler şunlardır:

• Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Uygulamalar, 23 Haziran 2012, İstanbul

• Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Uygulamalar, 20 Ekim 2012, Trabzon

• Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Uygulamalar, 15 Aralık 2012, Gaziantep

• Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Hukuk Uygulamaları, 23 Mart 2013, Ankara

• Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Uygulamalar, 13 Nisan 2013, Antalya

 

Proje kapsamında yayınlanan kitaplar şunlardır:

Adaletin Cinsiyeti: Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler

• Erkek Şiddetinin Bilgisine Ulaşmak Neden Güçtür?

• Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak: Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı