Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (Eylül 2006-Temmuz 2008)Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (Eylül  2006-Temmuz 2008)

Proje ile ceza davalarında mağdur-fail arabuluculuğu uygulamasının yaygınlaşması amaçlanmıştır. European Forum for Restorative Justice proje ortağı olmuştur. Proje çerçevesinde, ceza davalarında arabuluculuk konusunda araştırma raporları hazırlanıp yayınlanmış, avukatlara, STK’lara ve yargı mensuplarına yönelik eğitimler düzenlenmiş ve konuya ilişkin eğitim materyali hazırlanmıştır. Proje Avrupa Komisyonu EIDHR (European Initiative for Democratisation and Human Rights) tarafından desteklenmiştir. Proje çerçevesinde aşağıdaki kitaplar yayınlanmıştır:

♦     Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı

♦     Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Ceza Davalarında Uzlaşma: Eğitim Materyaller