Merkez tarafından “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu”nun beşincisi düzenlendi, 16-24 Temmuz 2019

Merkez tarafından “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu”nun beşincisi düzenlendi, 16-24 Temmuz 2019

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu”nun beşincisini düzenledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsünde düzenlenen Yaz Okuluna bu yıl Ankara, Bahçeşehir, Beykent, Bursa Uludağ, Galatasaray, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Okan, İstanbul Şehir, Kadir Has, Kırıkkale, Marmara, Türk-Alman, Yalova ve Yaşar üniversitelerinin hukuk fakültelerinden 30 öğrenci katıldı.

Yaz Okulunda insan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları; Anayasa’da temel hak ve özgürlükler; Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması; eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı; kadının insan hakları; kadına karşı şiddet; barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü; işkence ve kötü muamele yasağı; ifade özgürlüğü; yaşam hakkı; mülteci hakları; geçiş dönemi adaleti; yerel yönetimler ve insan hakları; çocuk hakları; iş dünyası ve insan hakları; insan hakkı olarak çalışma hakları; LGBTİ+ hakları; mahpus hakları; kişisel verilerin korunması ve insan hakları hukuku; kent hakkı ve çevre adaleti konularına yer verildi.

Yaz Okulunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve farklı üniversitelerin öğretim mensupları tarafından yapılan sunumların yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası insan hakları örgütlerinden ve farklı meslek gruplarından sivil toplum alanında farklı mağduriyet gruplarına yönelik çalışmalar yapan uzmanların, insan hakları araştırmaları ve savunuculuğunda deneyimlerini aktardıkları özel oturumlar düzenlendi. 

16 Temmuz 2019 tarihinde başlayan Yaz Okulunun açılışı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V. ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Merkez mensubu Öğr. Gör. Burcu Yeşiladalı tarafından yapıldı. Ardından Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Bali Akal tarafından  “Hak Kuramı” konulu açılış dersi verildi. 
 

Yaz Okulunun akademik kadrosu ve oturum başlıkları şu şekilde idi:

 • “İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları” ve “İş dünyası ve insan hakları”, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • “Anayasa’da temel hak ve özgürlükler” ve “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı”, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması”, Av. Tuğçe Duygu Köksal, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı 
 • “Kadının insan hakları”, Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu 
 • “Kadına karşı şiddet”, Av. Benan Molu, İstanbul Barosu
 • “Çocuk hakları”, Av. Göktan Koçyıldırım, UNICEF Türkiye Ofisi 
 • “Mülteci hakları”, Dr. Öğr. Üyesi Lami Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Geçiş dönemi adaleti”, Doç. Dr. Nergis Canefe, York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü 
 • “Yaşam hakkı” ve “İşkence ve kötü muamele yasağı”, Dr. Öğr. Üyesi Öznur Sevdiren, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • “Yerel yönetimler ve insan hakları”, Dr. Zülfiye Yılmaz
 • “İnsan hakkı olarak çalışma hakları”, Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • “İfade özgürlüğü”, Av. Fikret İlkiz, İstanbul Barosu
 • “Kişisel verilerin korunması ve insan hakları hukuku”, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü”, Dr. Öğr. Üyesi Berke Özenç, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yaz Okulunda düzenlenen “İnsan hakları savunuculuğunda STK’ların ve farklı meslek gruplarının rolü” oturumlarında yer alan konuşmacılar ve konuşma başlıkları şöyle idi:    

 • “LGBTİ+ hakları”, Av. Hatice Demir, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
 • “Mahpus hakları”, Berivan Korkut ve Mine Akarsu, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
 • “Kent hakkı ve çevre adaleti”, Sinan Erensü, Mekanda Adalet Derneği 

Yaz Okulu kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK/UNHCR) İstanbul Saha Ofisi’ne ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı’na (KADAV) çalışma ziyaretleri düzenlendi. BMMYK’dan Av. Can Vodina Türkiye’de ve dünyada mültecilerin durumu üzerine bir konuşma yaptı. KADAV’dan Özgül Kapdan, Özgür Can Sunata ve Av. Arzu Aydoğan Türkiye’de kadın hakları savunusunda ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sahadan tecrübelerini paylaştılar.

Yaz Okulu, moderatörlüğünü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın üstlendiği, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu tarafından sunulan “Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı” konulu kapanış konuşması ile tamamlandı. Kapanış konuşmasının ardından Yaz Okulu katılımcılarına katılım belgeleri sunuldu.

 

Gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan ve bu yıl beşincisi düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okuluna beş yıl içinde toplam 889 kişi başvurdu ve 145 öğrenci katılmaya hak kazandı. BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu insan hakları hukuku ile ilgilenen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları üzerine kendini geliştirmeye, bu alanda çalışmaya ve araştırma yapmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

 

► Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yaz okulları: 

♦  7-11 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 1. Yaz Okulu
♦  18-22 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenen 2. Yaz Okulu
♦  17-25 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen 3. Yaz Okulu
♦  16-24 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen 4. Yaz Okulu